yellow bulldozer

Wyrównywanie terenu na działce – podstawowe kwestie

Bez względu na to, czy myślimy o budowie domu na zakupionej właśnie działce, czy też zastanawiamy się nad tym, jak zmienić ją w bajkowy ogród, musimy liczyć się z tym, że czekać nas będzie wyrównywanie terenu. Jest to zagadnienie dość złożone. Przed podjęciem pierwszych działań warto więc przeanalizować przynajmniej kilka kwestii.

Czym jest niwelacja terenu?

Niwelacja, czy też wyrównywanie terenu jest terminem, który może być definiowany na kilka sposobów. Jeśli będziemy konsultować się z geodetami, z pewnością dowiemy się od nich, że pojęcie to jest wykorzystywane wtedy, gdy konieczne jest wyznaczenie różnic, z jakimi mamy do czynienia pomiędzy punktami na działce budowlanej. Celem procesu niwelacji jest więc wyznaczenie wysokości gruntu i powierzchni poziomych oraz pochyłych w terenie. Powinien być on przeprowadzony jeszcze przed pracami budowlanymi, zwłaszcza że nie pozostaje bez wpływu na ich charakter. Wyrównywanie terenu zwykle kojarzone jest z usuwaniem nadmiaru ziemi. Nie jest to jednak norma. Dość często pojawia się także konieczność przywożenia dodatkowego gruntu, bo tylko w ten sposób można pozbyć się dołów i zagłębień.

Nieco inaczej sytuacja przedstawia się wówczas, gdy zainteresujemy się tym, co o niwelacji mówi prawo budowlane. Interpretacja prawna nie wiąże wyrównywania terenu z robotami budowlanymi. Poza przypadkami ściśle określonymi w ustawie, niwelacja nie wymaga więc starania się o pozwolenie. Ma zresztą zróżnicowany charakter uzależniony przede wszystkim od tego, w jakim celu prowadzone są prace.

moving tractor

Niwelacja terenu – jak ją przeprowadzić

Niwelacja terenu, ku zaskoczeniu wielu osób, nie jest czynnością trudną. Warto jednak pamiętać, że także ona bazuje na kilku ogólnych zasadach, których należy przestrzegać. Najważniejsza z nich mówi o tym, jak ważne jest wykazanie spadku terenu, który idzie od budynku mieszkalnego ku granicy działki. Przed podjęciem prac konieczna jest też ocena tego, czy nadmiar hummusu musi być usunięty, czy też lepiej zamówić ziemię. Wyrównywanie terenu nie będzie też skuteczne wtedy, gdy zapomnimy o znaczeniu, jakie ma pozbycie się z niego tego wszystkiego, co może nam przeszkadzać.

Gdy wyrównywanie terenu stanowi sposób jego przygotowania pod budowę, wiele osób nie podejmuje samodzielnych aktywności. Świadomość tego, z jak odpowiedzialnym zadaniem mamy do czynienia sprawia, że rośnie skłonność do powierzenia go specjalistom nawet, jeśli miałoby to generować dodatkowe koszty. Sytuacja zmienia się przede wszystkim wtedy, gdy myślimy o założeniu trawnika lub ogrodu. Poziomowanie terenu jest wówczas łatwiejsze, a odpowiedzialność – mniejsza. Nie dziwi więc to, że zdecydowana większość właścicieli działki podejmuje się wykonania kolejnych prac we własnym zakresie.

W każdym przypadku warto jednak pamiętać, że właściciel działki musi przestrzegać przepisów prawa wodnego. W ferworze prac nie wolno zatem zmieniać nie tylko kierunku, ale i natężenia odpływu wód opadowych lub roztopowych znajdujących się na naszym gruncie, jeśli miałoby to oznaczać szkodę dla gruntów sąsiednich.

Author Image
Redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *